Wierzę w Boga Mszalne

  • Post author:
  • Post category:Wiara

WIERZĘ W BOGA MSZALNE Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z…

Czytaj dalejWierzę w Boga Mszalne