modlitwa do św. Rity

Litania do św. Rity gdy wszystko zawodzi

Litania do św. Rity gdy wszystko zawodzi

Święta Rity jest jedną z najbardziej znanych świętych w Kościele katolickim. Jest ona uważana za patronkę od spraw trudnych i beznadziejnych. Jej wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim jest obchodzone 22 maja.

Litania do św. Rity gdy wszystko zawodzi:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy się wyrzekli miłości własnej, uproś nam, św. Rito.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, św. Rito.
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinę śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

litania do św. Rity gdy wszystko zawodzi

Oprócz odmawiania tej „Litania do św. Rity gdy wszystko zawodzi” chcielibyśmy polecić Wam drodzy bracia i siostry, abyście starali się pamiętać o modlitwie także podczas wykonywania codziennych obowiązków. Starajmy się, aby od czasu do czasu zanosić do Boga westchnienia prosząc, aby tylko on był Naszym Panem. Idealnie do tego można wykorzystać akty strzeliste:

Święta Rito, módl się za nami!

Przyjdź Duchu Święty!

Taka modlitwa w ciągu dnia jest bardzo ważna. Świadczą o tym między innymi Słowa, które znajdują się w Pierwszym liście do Tesaloniczan:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! (1 Tes 5, 16-17)

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi artykułem dostępnym na naszej stronie dotyczącym tej wielkiej świętej:

Modlitwa do św. Rity gdy wszystko zawodzi

Niech Was i Waszych bliskich dobry Bóg błogosławi, udzieli wszelkich potrzebnych łask i doprowadzi Was do szczęścia wiecznego w Niebie!

PAX!

Litania do św. Rity gdy wszystko zawodzi dostępna w wersji Video:

YouTube player

Podobne wpisy