Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 9

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Boża Nieustającej Pomocy, w Twoje ręce oddaje życie moje i moich bliskich. Otaczaj nas swoją przemożną opieką, abyśmy tu na ziemi wypełniali wolę Twojego Syna Jezusa Chrystusa, a po życiu doczesnym dostąpili szczęścia wiecznego w Niebie. Amen.

Codzienna modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, spraw, abym zawsze wzywał Twego najpotężniejszego imienia, które jest ochroną żyjących i zbawieniem umierających.

O Najczystsza Maryjo, o Najsłodsza Maryjo, niech Twoje imię będzie odtąd zawsze na moich ustach.

Nie zwlekaj, Najświętsza Pani, aby mi pomóc, ilekroć Cię wzywam, bo we wszystkich moich potrzebach, we wszystkich moich pokusach nigdy nie przestanę Cię wzywać, zawsze powtarzając Twoje święte imię, Maryjo, Maryjo.

O, jaka pociecha, jaka słodycz, jaka ufność, jakie wzruszenie napełnia moją duszę, gdy wymawiam Twoje święte imię, a nawet tylko o Tobie myślę.

Dziękuję Bogu za to, że dla mojego dobra dał Ci tak słodkie, tak potężne, tak piękne imię.

Ale nie zadowolę się tylko wymawianiem Twojego imienia: niech moja miłość do Ciebie skłoni mnie zawsze do wysławiania Ciebie, Matko Nieustającej Pomocy. Amen.

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 8
Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa do Matki Bożej

Oto u stóp Twoich, o Matko Nieustającej Pomocy, nędzny grzesznik, który ucieka się do Ciebie i Tobie się zwierza. O Matko miłosierdzia, zlituj się nade mną. Słyszę, jak wszyscy nazywają Cię ucieczką i nadzieją grzeszników: bądź więc moją ucieczką i moją nadzieją. Wspomóż mnie, z miłości do Jezusa Chrystusa; wyciągnij rękę do nędznego upadłego stworzenia, które poleca się Tobie i poświęca się Twojej służbie na wieki.

Błogosławię i dziękuję Bogu Wszechmogącemu, który w swoim miłosierdziu dał mi tę ufność w Tobie, którą uważam za rękojmię mojego wiecznego zbawienia. To prawda, że w przeszłości nieszczęśliwie popadłem w grzech, ponieważ nie uciekłem się do Ciebie. Wiem, że z Twoją pomocą zwyciężę. Wiem też, że pomożesz mi, jeśli polecę się Tobie; ale obawiam się, że w czasie niebezpieczeństwa mogę zaniedbać wzywania Ciebie, a tym samym stracić duszę.

Proszę Cię więc o łaskę i błagam z całą żarliwością mojej duszy, abym we wszystkich atakach piekła mógł zawsze uciekać się do Ciebie. O Maryjo, pomóż mi. O Matko Nieustającej Pomocy, nigdy nie pozwól mi stracić mojego Boga.

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 7
Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o wstawiennictwo

O Matko Nieustającej Pomocy, spraw, abym zawsze wzywał Twego najpotężniejszego imienia, które jest ochroną żyjących i zbawieniem umierających. O najczystsza Maryjo, o najsłodsza Maryjo, niech Twoje imię będzie odtąd zawsze na moich ustach. Nie zwlekaj, Błogosławiona Pani, aby mi pomóc, ilekroć Cię wzywam; bo we wszystkich moich pokusach, we wszystkich moich potrzebach, nigdy nie przestanę Cię wzywać, zawsze powtarzając Twoje święte imię, Maryjo, Maryjo.

O, jaka pociecha, jaka słodycz, jaka ufność, jakie wzruszenie napełniają moją duszę, gdy wypowiadam Twoje święte imię, a nawet tylko o Tobie myślę. Dziękuję Panu za to, że dla mojego dobra dał mi tak słodkie, tak potężne, tak piękne imię. Ale nie zadowolę się jedynie wypowiadaniem Twego imienia. Niech moja miłość do Ciebie skłania mnie zawsze do wysławiania Ciebie, Matko Nieustającej Pomocy.

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 6
Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, Ty jesteś rozdawczynią wszystkich darów, których Bóg udziela nam, nędznym grzesznikom; i w tym celu uczynił Cię tak potężną, tak bogatą i tak hojną, abyś mogła nam pomóc w naszej nędzy. Ty jesteś orędowniczką najnędzniejszych i najbardziej opuszczonych grzeszników, którzy uciekają się do Ciebie: przyjdź mi z pomocą, bo polecam się Tobie.

W Twoje ręce składam moje wieczne zbawienie i Tobie powierzam moją duszę. Zalicz mnie do Twoich najbardziej oddanych sług; weź mnie pod swoją opiekę, a to mi wystarczy. Bo jeśli mnie chronisz, niczego się nie boję; nie od moich grzechów, ponieważ uzyskasz dla mnie przebaczenie; ani od diabłów, ponieważ jesteś potężniejsza niż całe piekło razem wzięte.

Ale jednej rzeczy się boję: że w godzinie pokusy mogę przez zaniedbanie nie uciec się do Ciebie i w ten sposób zginąć nieszczęśliwie. Uzyskaj dla mnie przebaczenie moich grzechów, miłość do Jezusa, ostateczną wytrwałość i łaskę nieustannego uciekania się do Ciebie, Matko Nieustającej Pomocy.

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 5
Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa do Matki Bożej o uzdrowienie

Maryjo Niepokalana, dałaś się nam jako Matka Boża od Cudownego Medalika. Poprosiłaś nas, abyśmy modlili się z ufnością, a otrzymamy wielkie łaski. Znamy Twoje współczucie, ponieważ widziałaś, jak Twój Syn cierpiał i umarł za nas. Jednocząc się z Jego cierpieniem, stałaś się Matką nas wszystkich.

Maryjo, moja Matko, naucz mnie rozumieć moje cierpienie tak jak Ty i znosić je w zjednoczeniu z cierpieniem Jezusa. W swojej matczynej miłości uspokój moje lęki i zwiększ moją ufność w miłującą opiekę Boga.

Zgodnie z Bożym planem, wyproś dla mnie uzdrowienie, którego potrzebuję. Wstawiaj się za mną u swojego Syna, abym miał siłę potrzebną do pracy dla Bożej chwały i zbawienia świata. Amen.

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 4
Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa do Matki Bożej o opiekę

O Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam moje ciało i duszę, wszystkie moje modlitwy i uczynki, moje radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Z radosnym sercem oddaję się Twojej miłości. Tobie poświęcę moje usługi z własnej woli dla zbawienia ludzkości i dla pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Odtąd moim jedynym pragnieniem jest czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że o własnych siłach niczego nie mogę dokonać, podczas gdy Ty możesz uczynić wszystko, co jest wolą Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ty zawsze zwyciężasz. Spraw zatem, Wspomożycielko Wiernych, aby moja rodzina, moja parafia i mój kraj stały się w prawdzie Królestwem, w którym Ty królujesz w chwalebnej obecności Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, na wieki wieków.

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

Błogosławiona, najczystsza Dziewico, postanowiłaś objawić się jaśniejąca życiem, słodyczą i pięknem w Grocie w Lourdes. Bernadecie, objawiłaś się: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. A teraz, Niepokalana Dziewico, Matko Miłosierdzia, Uzdrowicielko Chorych, Pocieszycielko Strapionych, Ty znasz moje pragnienia, moje kłopoty, moje cierpienia. Spójrz na mnie z miłosierdziem. Przez Twoje ukazanie się w Grocie w Lourdes, stała się ona uprzywilejowanym sanktuarium, z którego udzielasz swoich łask.

Wielu otrzymało uzdrowienie ze swoich słabości, zarówno duchowych, jak i fizycznych. Dlatego przychodzę z ufnością w Twoje macierzyńskie wstawiennictwo. Uzyskaj dla mnie, o kochająca Matko, tę szczególną prośbę. Matko Boża z Lourdes, Matko Chrystusa, módl się za mną. Uzyskaj od swego Boskiego Syna moją szczególną prośbę, jeśli taka jest wola Boża.

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 3
Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Piękna modlitwa do Matki Bożej

O Najpiękniejszy Kwiecie Karmelu, Owocna Winorośli, Blasku Nieba, Najświętsza Matko Syna Bożego, Niepokalana Dziewico, wspomóż mnie w tej mojej potrzebie. O Gwiazdo Morza, pomóż mi i pokaż, że jesteś moją Matką. O Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo Nieba i Ziemi, pokornie proszę Cię z głębi mego serca, abyś pomogła mi w tej konieczności. Nie ma nikogo, kto mógłby oprzeć się Twojej mocy. O pokaż mi, że jesteś moją Matką.

Codzienna modlitwa do Matki Bożej

O Najświętsza Dziewico, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa: przez wszechogarniającą boleść, jakiej doświadczyłaś, będąc świadkiem męczeństwa, ukrzyżowania i śmierci Twego Boskiego Syna, wejrzyj na mnie oczyma współczucia i wzbudź w moim sercu czułe współczucie dla tych cierpień, a także szczery wstręt do moich grzechów, abym oderwany od wszelkiego nadmiernego przywiązania do przemijających radości tej ziemi, tęsknił do wiecznego Jeruzalem i abym odtąd wszystkie moje myśli i wszystkie moje czyny kierował ku temu jednemu, najbardziej upragnionemu celowi. Cześć, chwała i miłość naszemu Boskiemu Panu Jezusowi oraz Świętej i Niepokalanej Matce Bożej.

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 2
Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa do Matki Bożej od cudownego medalika

O Dziewico Matko Boga, Maryjo Niepokalana, poświęcamy się i konsekrujemy Tobie pod tytułem Matki Bożej Cudownego Medalika. Niech ten Medalik będzie dla każdego z nas pewnym znakiem Twojej miłości do nas i stałym przypomnieniem naszych obowiązków wobec Ciebie. Niech zawsze, gdy go nosimy, będziemy błogosławieni Twoją miłującą opieką i zachowani w łasce Twojego Syna. O Najpotężniejsza Dziewico, Matko naszego Zbawiciela, trzymaj nas blisko siebie w każdej chwili naszego życia. Wyjednaj nam, Twoim dzieciom, łaskę szczęśliwej śmierci, abyśmy w zjednoczeniu z Tobą mogli na zawsze cieszyć się błogością Nieba.

Modlitwa do Matki Bożej do codziennego odmawiania

O Najświętsza Dziewico Matko, ze smutkiem słuchamy skarg Twojego Niepokalanego Serca otoczonego cierniami umieszczanymi w nim w każdej chwili przez bluźnierstwa i niewdzięczność niewdzięcznej ludzkości. Jesteśmy poruszeni gorącym pragnieniem kochania Cię jako naszej Matki i promowania prawdziwego nabożeństwa do Twojego Niepokalanego Serca. Dlatego klękamy przed Tobą, aby wyrazić żal, jaki odczuwamy z powodu krzywd, które ludzie Ci wyrządzają, i aby naszymi modlitwami i ofiarami zadośćuczynić za zniewagi, którymi odwzajemniają Twoją miłość.

Uzyskaj dla nich i dla nas przebaczenie tak wielu grzechów. Przyspiesz nawrócenie grzeszników, aby mogli kochać Jezusa i przestać obrażać Pana, już tak bardzo obrażonego. Zwróć oczy miłosierdzia na nas, abyśmy mogli kochać Boga całym sercem na ziemi i cieszyć się Nim na zawsze w niebie.

Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 1
Modlitwa Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Podsumowanie

Zapraszamy Was także do zapoznania się z innymi modlitwami dostępnymi na tym blogu!

Niech Was i Waszych bliskich Matka Boża Nieustającej Pomocy weźmie w opiekę, abyście tutaj na ziemi wypełniali wolę Bożą, a po życiu doczesnym osiągnęli życie wieczne!

PAX!

Podobne wpisy