Modlitwa do św. Kajetana o znalezienie pracy

Modlitwa do św. Kajetana

Modlitwa do św. Kajetana

Święty Kajetan urodził się we Włoszech w roku 1480. Święty w młodym wieku uzyskał doktorat z prawa rzymskiego i kościelnego. Po kilku latach od tamtego wydarzenia został ustanowiony proboszczem (W tamtych czasach nie było trzeba być kapłanem, aby być proboszczem. Kapłani w parafii zajmowali się obowiązkami duszpasterskimi). Dopiero w wieku 36 lat św. Kajetan postanowił przyjąć święcenia kapłańskie.

Jako kapłan był bardzo gorliwym duszpasterzem (głosił kazania, spowiadał, prowadził katechezy dla dzieci i młodzieży, ale także gorliwie służył chorym i ubogim w szpitalach i przytułkach). Kilka lat później św. Kajetan założył nowe zgromadzenia zakonne – Kajetanów.

Święty Kajetan obecnie

Obecnie św. Kajetan jest uznawany za patronów między innymi bezrobotnych jak i osób poszukujących pracy. Wiele osób modli się za wstawiennictwem tego świętego prosząc o łaskę dobrej pracy.

Modlitwa do św. Kajetana
Święty Kajetan

Modlitwa do św. Kajetana o znalezienie pracy:

Wszechmogący, Miłosierny Boże za wstawiennictwem świętego Kajetana proszę Cię, abyś udzielił mi daru dobrej pracy, abym mógł w swoim życiu dobrze wypełniać Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zachęcamy także, aby podczas dnia kiedy znajdziemy chwile wytchnienia zanosić do Boga modlitwy za wstawiennictwem tego świętego korzystając z różnorodnych aktów strzelistych. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z poniższego aktu:

Święty Kajetanie, patronie poszukujących pracy, módl się za nami!

Pamiętajmy, że w modlitwie powinniśmy być zarówno cierpliwi jak i wytrwali. Niech Pan Bóg Was błogosławi i udzieli Wam wszelkich potrzebnych darów!

PAX!

Św. Kajetan – Biografia:

YouTube player

Podobne wpisy