Potężna modlitwa do Ducha Świętego

Potężna modlitwa do Ducha Świętego

Potężna modlitwa do Ducha Świętego

W kościele katolickim najważniejsza jest Trójca Święta. W skład Trójcy Przenajświętszej wchodzi Bóg Ojciec, Syn Boży – Jezus Chrystus oraz Duch Święty. Prawdopodobnie każdy z nas zna jakąś modlitwę do każdej z tych Osób.

Do Boga Ojca najbardziej popularną modlitwą jest modlitwa „Ojcze Nasz” oraz koronka do Miłosierdzia Bożego. Natomiast to Jezusa bardzo dużą popularnością cieszą się litanie (Litania do Serca Pana Jezusa oraz Litania do Krwi Pana Jezusa). Natomiast do Ducha Świętego najbardziej znane są chyba pieśni (np. „Sekwencja do Ducha Świętego – Przybądź Duchu Święty”).

Potężna modlitwa do Ducha Świętego

Potężna modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź potężny Duchu Święty, Duchu Światła, Duchu Prawdy i usłysz moją modlitwę. Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój umysł, udziel mi swoich wielkich darów i pociągnij me sercu ku sobie, abym zawsze kroczył Twoimi drogami i wypełniał Twoją świętą wolę. Amen.

Potężna modlitwa do Ducha Świętego – wersja dłuższa

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za zesłanie Ducha Świętego, który pociesza nas w naszych słabościach. Dajesz nam siłę, gdy nie możemy zrobić kolejnego kroku. Prowadź nas do całej prawdy, przypominaj nam o swoich drogach i daj nam odwagę, by świadczyć o tym, co robisz w naszym życiu. Kieruj naszymi krokami, myślami i postawami, gdy współpracujemy z Tobą w wierze, posłuszeństwie i uległości. Jesteś całkowicie godny zaufania i chwalimy Cię, że rozpaliłeś płomień wiary w naszym życiu i podtrzymujesz go swoją mocą. Wylej na nas swojego Ducha, abyśmy mogli świadczyć o Tobie tym, którzy potrzebują Twojej przemieniającej mocy w swoim życiu. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Potężna modlitwa do Ducha Świętego – Mała Arabka

Duchu Święty natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, Na właściwą drogę zaprowadź mnie, Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie, Z Jezusem błogosław mi, Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowaj mnie. Amen.

Uważa się, że powyższa modlitwa była odmawiana przez św. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego (nazywaną Małą Arabką).

Potężna modlitwa do Ducha Świętego – Jan Paweł II

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

Natomiast uważa się, że powyższa potężna modlitwa do Ducha Świętego była odmawiana przez samego św. Jana Pawła II.

Potężna modlitwa do Ducha Świętego

Potężna modlitwa do Ducha Świętego – akty strzeliste

Podczas modlitwy zarówno do Jezusa jak i Ducha Świętego wierni bardzo często podczas posługują się krótkimi tekstami aktów strzelistych. Do takich najpopularniejszych aktów strzelistych zaliczamy między innymi:

Przyjdź Duchu Święty!
Jezu, ufam Tobie!
Panie Jezu Chryste, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (jest to tak zwana modlitwa Jezusowa, która cieszyła się bardzo dużą popularnością w pierwszych wiekach chrześcijaństwa)
Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.

Potężna modlitwa do Ducha Świętego

Inne akty strzeliste za wstawiennictwem Świętych

Oprócz powyższych aktów strzelistych skierowanych do Osób Trójcy Świętej znane w kościele są także krótkie akty strzeliste, które kierują nasze myśli do świętych Pańskich. Do tego grona zaliczamy takie modlitwy:

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami!

Częste odmawianie aktów strzelistych podczas wykonywania codziennych obowiązków jest dla każdego z nas bardzo pożyteczne. Dzięki tym prostym i krótkim modlitwą kierujemy nasze myśli do Pana Boga, dzięki czemu można powiedzieć, że trwamy w nieustannej modlitwie, ponieważ nieustannie kierujemy nasze pragnienia do kochającego Boga (do nieustannej modlitwy zapraszał nas sam św. Paweł z Tarsu, który pisał w pierwszym liście do Tesaloniczan następujące Słowa: „Nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5, 17)).

Jednak oprócz odmawiania aktów strzelistych chciałbym Was drodzy bracia i siostry zaprosić do tego, abyście każdego dnia zarówno rano i wieczorem odmawiali tekst „Potężna modlitwa do Ducha Świętego”. Każdego dnia powinniśmy prosić Ducha Świętego o Jego światło, abyśmy każdego dnia byli otwarci na Jego Słowo i abyśmy w każdej chwili naszego życia kierowali się Jego wolą.

Potężna modlitwa do Ducha Świętego

Inne Modlitwy do Ducha Świętego

Dziękujemy Wam za odwiedzenie naszej witryny internetowej! Zapraszamy Was szczególnie do zapoznania się z innymi modlitwami, a szczególnie z tymi do Ducha Świętego:

Niech Was i Waszych bliskich dobry Bóg błogosławi, udzieli Wam wszelkich potrzebnych łask i doprowadzi Was do życia wiecznego w Niebie!

PAX!

Zapraszam Was także drodzy bracia i siostry do zostawienia swojej INTENCJI, abyśmy wszyscy wspólnie mogli się za nią pomodlić!

Potężna modlitwa do Ducha Świętego – Sekwencja do Ducha Świętego

YouTube player

Podobne wpisy